İzmir'de kentsel dönüşüme tepki: Mücadele edeceğiz

img

İZMİR - Karabağlar Mahalle Birliği ve TMMOB Şehir Plancıları Odası, kentsel dönüşüme karşı yaptığı açıklamada, "Rant odaklı kentsel dönüşüm projeleriyle başta hukuki olmak üzere tüm alanlarda mücadele edeceğiz" dedi. 

İzmir'de Karabağlar Mahalle Birliği ve TMMOB Şehir Plancıları Odası, Karabağlar ilçesinde kentsel dönüşüm projesine karşı heykel durağında bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. Açıklamaya Halkların Demokratik Partisi (HDP) Milletvekili Serpil Kemalbay, HDP Yöneticileri, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Örgütü ve mahalle halkı katıldı. 
 
Açıklamayı yapan Şehir Plancıları Odası Şubesi Yönetim Kurulu Sekreteri Zafer Mutluer, kaçırılmaya çalışılan 540 hektarlık riskli alanın 101, 4 hektarlık kısmına ait imar planlarının 6 Aralık 2018 yılında 3'üncu İdari Mahkemesi tarafından iptal edildiğini ve bunun bir kazanım olduğunu belirtti. Kentsel dönüşüm projelerinin, sadece konut iyileştirilmesi düzeyinde düşünülmemesi gerektiğini dile getiren Mutluer, "Önemli olan, kamu yararının gözetilerek, yasam kalitesinin her yönden yükseltilmesi amacıyla katılımcı ve bütüncül planlama anlayışıyla dönüşüm modellerinin tasarlanması ve uygulanmasıdır. Söz konusu alanının kendine özgü nitelikleri ile planlamalı ve oluşturulacak dönüşüm modeli, sosyal, ekonomik ve çevresel boyutlarıyla tüm tarafların katılımını sağlayarak kurgulanmalıdır" dedi. 
 
'İŞLEMLERDE HUKUKA AYKIRI ADIM ATILDI' 
 
Dava konusu olan, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planların şehircilik ilkelerine, imar mevzuatı ve kamu yararına uygun olmadığının anlaşıldığını vurgulayan Mutluer, işlemlerde hukuka aykırı adım atıldığına dair kanaat getirildiğini ifade etti. Kentsel dönüşüm projelerinin başarı düzeyini belirleyen en önemli etkenlerden olan planlama aşamasından itibaren halkın katılımı olduğunu söyleyen Mutluer, "Merkezi ve yerel yönetim, meslek odaları, üniversiteler ve bölgede yaşayan yurttaşların sözünü söyleyeceği temel yaşam hakkının ön planda tutulduğu bir dönüşüm modeli oluşturulduğu taktirde, sağlıklı ve yaşanabilir mekanların oluşması sağlanabilecektir. Merkezinde sakinlerinin olmadığı rant odaklı kentsel dönüşüm projeleriyle başta hukuki olmak üzere tüm alanlarda mücadele edeceğiz" şeklinde konuştu.